Erkebiskopen av Birmingham går av

Vatikanet/London (KI/VIS) - Pave Johannes Paul II har akseptert avskjedssøknaden fra erkebiskopen av Birmingham i England, Maurice Noel Leon Couve de Murville. Erkebiskopen opplyser i en pressemelding at han for flere måneder siden ba paven om å få lov til å gå av når han blir 70, og dette vil nå skje den 27. juni i år. Hjelpebiskop Philip Pargeter overtar som apostolisk administrator til ny erkebiskop blir utnevnt.

Erkebiskop Couve de Murville ble utnevnt til embetet i 1982. Han ble presteviet for bispedømmet Southwark i 1957 og tjente i en rekke sogn før han ble prest ved Universitetet i Sussex i 1964. I 1977 ble han prest ved Universitetet i Cambridge, og derfra dro han til Birmingham som erkebiskop.

Erkebiskopen sier i sin uttalelse at det er i bispedømmets interesse at en yngre og mer energisk mann overtar ledelsen ved inngangen til et nytt årtusen. Etter 27. juni drar han på retrett, og deretter skal han gjennomgå en prostataoperasjon. Deretter skal han tilbringe litt tid med familien før han finner seg arbeid som prest. Han avslutter pressemeldingen slik: "Med den nåværende mangelen på prester kan en pensjonert erkebiskop gjøre nytte for seg ved å lese messe og forvalte sakramentene!"

Vatican Information Service / The Catholic Church in England and Wales 12. juni 1999; o: pe

av Webmaster publisert 17.06.1999, sist endret 17.06.1999 - 11:38