Brasil og Mexico har flest katolikker

Vatikanet (KI/KAP) - Den katolske kirkes statistiske årbok for 1997 er utgitt - kilden med de mest nøyaktige dataene om Kirkens styrke i verden. Det landet i verden som har flest katolikker, er Brasil med 137,570 millioner, fulgt av Mexico med 89,091 millioner, Filippinene med 61,190 millioner, USA med 58,078 millioner og Italia med 55,916 millioner.

Men den høyeste prosenten døpte katolikker finnes i mindre land. Den fremste staten er naturligvis Vatikanet, der 100% av innbyggerne er katolikker, men interessant nok er Pavestaten ikke inkludert i analysen av Kirkens statistiske årbok. Like bak følger minirepublikken San Marino, med fullt FN-medlemskap, med 99,83% døpte katolikker. Blant de "mest katolske" landene ut fra prosentandel katolikker er Saint-Pierre-et-Miquelon med 99,36% og Wallis & Futuna-øyene med 99,02%.

Brasil er landet med størst antall bispedømmer eller kirkelige distrikter (262), mens Frankrike er landet med flest sogn (27.862). Italia er landet med flest biskoper (501) og prester (55.499) og kvinnelige ordensmedlemmer (114.775), USA følger med 50.017 prester og 87.377 ordenssøstre. USA har også flest permanente diakoner (11.790) og ikke-ordinerte mannlige ordensmedlemmer (6.134).

India er landet med flest viderekomne seminarister (9.828), fulgt av Filippinene (7.618. Men landet med flest prestevielser er Polen, med 580 i 1997.

Den statistiske årboken viser at det er 2.789 bispedømmer eller kirkelige distrikter i verden. Imidlertid kan den ikke gi noen opplysninger om Kirken i fastlands-Kina (unntatt Hong Kong) eller Nord-Korea fordi det ikke finnes noen data. Antallet bispedømmer og distrikter i disse to landene er 146.

Zenit 13. juni 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 17.06.1999, sist endret 17.06.1999 - 11:38