Kardinal Humes testamente: Paven bør rådspørre biskoper

Washington (KI/KAP) - Pave Johannes Paul II bør rådspørre de stedlige biskoper mer og annethvert år ha et møte med formennene for alle de katolske bispekonferansene. Dette sier den nylig avdøde erkebiskop Basil Hume av Westminster i et videobudskap til biskopene i USA. Slike konferanser ville gjøre det mulig "å innhente direkte og kollektive råd", heter det i Humes budskap, som i helgen ble offentliggjort i Tuscon i Arizona. Slik kunne også utallige problemer og motsetninger mellom Vatikanet og de lokale kirkene unngås.

Kardinal Hume døde torsdag av magekreft, 76 år gammel. Han skulle ha holdt åpningstalen ved det pågående møtet i bispekonferansen for USA, men i visshet om sin nært forestående død forberedte han videobesøket for noen uker siden.

Kathpress 20. juni 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 22.06.1999, sist endret 22.06.1999 - 12:51