Snart saligkåring av Fatima-barna

Vatikanet (KI/CWN/VIS/Zenit) - Mandag 28. juni ble det i Vatikanet promulgert en rekke dekreter av Kongregasjonen for Salig- og helligkåringer. Blant dem var et dekret som godkjente mirakler tilskrevet forbønn fra to av de tre barna som opplevde Maria-åpenbaringene i Fatima i Portugal i 1917, Francisco (1908-19) og Jacinta Marto (1910-20). Deres kusine, det tredje av barna, lever fortsatt.

Dermed er alle stadier i saligkåringsprosessen passert, og den offisielle kunngjøringen av deres saligkåring vil bli foretatt av pave Johannes Paul II. Noen dato er ennå ikke kjent. I Fatima håper de at paven vil besøke katedralen i byen i den anledning, kanskje den 13. oktober, årsdagen for den siste åpenbaringen i 1917.

Men siden paven allerede har et tett program i slutten av 1999 og 13. oktober er midt under Europasynoden, er det mer sannsynlig at saligkåringen skjer i Roma under det store jubileumsåret 2000.

Catholic World News og Zenit 24. juni, Vatican Information Service 28. juni 1999; o: pe