Oddvar Moi, gift tidligere luthersk prest, diakonvies 8. september

Oddvar MoiOddvar Moi (43), den eldste av Oslo katolske bispedømmes prestekandidater, blir diakonviet på Mariaholm Skolesenter nær Spydeberg i Østfold den 8. september, Jomfru Marias fødselsfest.

Oddvar Moi er gift, og det har vært nødvendig å innhente pavelig dispensasjon fra sølibatskravet før han kunne diakon- og prestevies. Slike dispensasjoner gis ofte når det dreier seg om tidligere anglikanske eller protestantiske prester.

Oddvar Moi, som kommer fra Time på Jæren, er cand. theol fra Menighetsfakultetet i 1982 og var prest i feltprestkorpset og i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i til sammen 8 år.

Han er gift med Arlyne (fra USA).

I 1994 konverterte han til den katolske kirke mens han bodde i Arendal. Siden har han flyttet til Bergen og jobbet på St. Paul skole og vært med i St. Paul menighet.

Skoleåret 1997-98 studerte han ved Allen Hall presteseminar i London med tanke på å bli ordinert til prest. Fra august 1998 har han igjen arbeidet på St. Paul skole i Bergen.

Det antydes at prestevielsen blir tidlig i 2000.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 13.08.1999, sist endret 13.08.1999 - 22:42