Vatikanets avis påpeker usannheter i Cornwells bok

Vatikanet, 13.10.1999 (KAP). Vatikanet har bebreidet den britiske forfatteren John Cornwell fordi han har uttalt seg usant om forskning og kilder til sin nyeste bok, Hitler's Pope (Hitlers pave). I henhold til en engelskspråklig avisartikkel, som ut i september flere uker før offentliggjøringen av boken, sies det i onsdagsutgaven av Vatikanets avis L'Osservatore Romano (onsdag 13.10.1999, overs. anm.) at noen av utsagnene til Cornwell må korrigeres.

I strid med sannheten påsto Cornwell at han som den første hadde adgang til tidlige dokumenter fra den senere Pius XII i arkivene til Vatikanets Statssekretariat. I virkeligheten, forteller Vatikanets avis, har historikere tidligere studert arkivene etter nuntius Eugenio Pacelli fra tiden mellom 1913 og 1922. Senere arkiver har heller ikke Cornwell fått innsyn i.

Videre er det usant at et brev skrevet av nuntius Pacelli i München er holdt hemmelig av Vatikanet. Faktisk ble dette skrivet allerede i 1992 offentliggjort i en italiensk bok om forholdet mellom Tyskland og Den Hellige Stol. I den senere pavens brev har Cornwell trodd at han kunne identifisere antisemittisk tankegods.

L'Osservatore Romano bestrider videre Cornwells utsagn om at han i «månedsvis» forsket i Vatikanets arkiv. I virkeligheten besøkte forfatteren mellom 12. mai og 2. juni 1997 leilighetsvis arkivet, og da ofte bare for kortere tid. Til slutt minner Vatikanets avis om at Cornwell ikke har noen som helst vitenskapelig utdanning som historiker eller teolog. I hans bok om Pius XII, nå utgitt i flere land, beskylder Cornwell nærmest Eugenio Pacelli nærmest for antisemittiske holdninger, og setter fram hypotesen om at Pacelli for Hitlers vedkommende var ideell til å besette paveembetet.

Cornwells teser ble nylig tilbakevist av den franske jesuitt og historiker p. Pierre Blet. P. Blet har i en ny bok sammenfattet det som kan erkjennes ut fra en tolvbinds aktapublikasjon foranlediget av Paul VI om den Hellige Stols holdning under andre verdenskrig.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)

av Webmaster publisert 13.10.1999, sist endret 13.10.1999 - 11:56