Historisk møte mellom paven og ortodokse patriarker?

I år 2000 vil det med stor sannsynlighet finne sted et betydningsfullt møte mellom pave Johannes Paul II og overhodene for de ortodokse kirkene. Denne «førstehånds» informasjonen har utløst intens diplomatisk kontakt på høyeste nivå. Paven har gjentatte ganger uttrykt ønske om et møte med de øverste lederne for de ortodokse i jubileumsåret 2000- Det bekreftes at overhodene for de enkelte ortodokse kirkene har signalisert «grønt lys» til den øverste lederen for de ortodokse kirkene, den økumeniske patriark Bartholomaios I av Konstantinopel, om å begynne de nødvendige forhandlingene med paven.

Den at den ortodokse patriarken er klar til et historisk møte med «Vestens patriark», pave Johannes Paul II, ved begynnelsen av det tredje årtusen, signaliserer en tydelig klimaforbedring etter rundt 10 års forverrede forhold mellom Den katolske kirke og de ortodokse. Et tydelig uttrykk for dette er gjenopptakelsen av den offisielle teologiske dialogen i år 2000 i Baltimore i USA.

Det er et åpent spørsmål hvor og når de ortodokse patriarkene vil møte paven. De ortodokse patriarkene ventes den 7. januar 2000 til Jesu fødeby Betlehem. På den andre side planlegger Vatikanet et stort økumenisk toppmøte i januar i forbindelse med åpningen av den hellige dør i den romerske basilikaen San Paolo fuori le Mura. Det er ikke klart om de ortodokse kirkeoverhodene - representert ved den økumeniske patriark Bartholomaios I - vil invitere paven til sitt møte i Betlehem eller vil foreslå et annet sted og et annet tidspunkt. Beslutningen om dette ventes i løpet av kort tid.

Kathpress 22. oktober 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 26.10.1999, sist endret 26.10.1999 - 14:14