Vatikanet dementerer uttalelse fra Elan Steinberg

VATIKANET, 29. okt. 1999 (Zenit) - "Pius XIIs saligkåringsprosess har verken stoppet eller blitt forsinket, bekreftet p. Peter Gumpel, talsmann (relator) for prosessen, som gjensvar til uttalelser utgitt 26. oktober av flere amerikanske nyhetsbyråer.

Ifølge de ovennevnte kilder avslørte Elan Steinberg, formann i Verdens Jødiske Kongress, at "embetsmenn i Vatikanet" forrige uke informerte jødiske ledere om Vatikanets avgjørelse om å utsette prosessen for saligkåring av pave Eugenio Pacelli. "Virkningen vil bli at i løpet av årtusenets første år vil vi sannsynligvis oppleve saligkåringen av Johannes XXII i stedet for Pius XII", sa Steinberg.

Til gjensvar sa p. Peter Gumpel at "referansen til 'embetsmenn i Vatikanet' er vag og generell". På grunn av dette spurte han Steinberg "eller de jødiske lederne han nevner, om å oppgi spesifikke navn på Vatikanets embetsmenn."

"Ingen av de embetsmenn i Vatikanet som er i forbindelse med de nevnte jødiske ledere er verken kompetente eller har tillatelse til å komme med uttalelsene som er tilskrevet dem", sa p. Gumpel i sin uttalelse til ZENIT, skrevet på brevark fra Vatikanets Kongregasjon for Helligkåringer. "Uttalelsen at 'Vatikanet kan stoppe Pius XIIs prosess' er grunnløs og fullstendig gal."

P. Gumpel gjorde det klart at "denne erklæring er gitt etter korrekt konsultasjon med de høyeste, kompetente myndigheter i Vatikanet.

ZE99102914

Zenit

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 31.10.1999 - 22:09