Stadig flere katolikker bekjenner seg til troen

Beograd/Wien - KI (KAP/Zenit) - Stadig flere troende tar del i menighetslivet i katolske sogn i Serbia. Caritaslederen i erkebispedømmet Beograd, Zvonko Blasko, sier at mange menigheten for tiden opplever stigende besøkstall i messene og sterkere engasjement i ulønnede tillitsverv. Det er bemerkelsesverdig, fordi katolikker ofte må regne med urettferdig behandling i det offentlige liv. Blasko tror at årsaken til endringene fremfor alt er at mangelen på økonomisk perspektiver gir at folk på nytt vender seg til troen.

Blant dem som er blitt aktive troende, finnes i følge Blasko mange familiemedlemmer fra ekteskap mellom ortodokse og katolikker. Disse har stått under et spesielt press under de ulike post-jugoslaviske borgerkrigene. Likevel har forholdsvis få ekteskap endt med skilsmisse. Partnerskap av dette slag gir en god mulighet til å bygge ned mistroen mellom de to konfesjonene og frembringe en forsoningsprosess. Hittil har kontakter mellom de to kirkene hovedsakelig skjedd "på det menneskelige plan". Mange steder er det et godt forhold mellom ortodokse og katolske geistlige.

I Serbia er det bare en liten minoritet som bekjenner seg til Den katolske kirke. I erkebispedømmet Beograd er det i følge offisielle statlige opplysninger bare rundt 20.000 katolikker blant de 6 millioner innbyggerne. Det er fem katolske bispedømmer. Flertallet i befolkningen tilhører den serbisk-ortodokse kirke.

De nye troende fører imidlertid at problemet med mangelen på prester og ordensfolk til å betjene dem intensiveres.

Kathpress og Zenit 12. desember 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 15.12.1999, sist endret 15.12.1999 - 11:05