50.000 pilegrimer ved saligkåring

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Pave Johannes Paul II saligkåret søndag tre kvinner og to menn.

De fem er den tyske redemptoristpateren Frans Xavier Seelos C.Ss.R (1819-1867), som virket i USA, den svenske ordensgrunnleggeren Maria Elisabeth Hesselblad O.Ss.S (1870-1957), som grunnla den moderne gren av Birgitta-ordenen, den indiske ordensgrunnleggeren Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan CHF (1876-1926), den italienske ordensgrunnleggeren Anna Rosa Gattorno (1831-1900) og den kolombianske sognepresten Mariano de Jesús Euse Hoyos (1845-1926).

På Petersplassen var det rundt 50.000 pilegrimer fra hele verden, blant annet fra Sverige og Skandinavia. Den svenske katolske biskopen Anders Arborelius OCD koncelebrerte, og de norske biskopene Gerhard Goebel MSF og Georg Müller SS.CC. var også til stede.

Kathpress og Zenit 9. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 11.04.2000, sist endret 11.04.2000 - 11:20