Pater Dahl ny generalvikar i OKB

1. september i år vil p. Ellert Dahl OP tiltre som generalvikar i Oslo katolske bispedømme. Han går inn i stillingen etter p. Erik Ruud SM, som påtok seg oppgaven for ett år i august i fjor da p. Johan Castricum OFM forlot Norge.

P. Dahl (72) tilhører dominikanernes klosterfellesskap i Neuberggaten Oslo, etter at han i mars i år avsluttet sin periode som sogneprest i St. Torfinns menighet, Hamar.

Han kom til Neuberggaten etter endt utdannelse i 1963, og ble der til han på slutten av 70-tallet reiste til brødrenes kloster i Toulouse, Frankrike, som studentmagister. Han har siden tjenestegjort som kapellan for dominikanerinnene på Lunden kloster, Oslo, og i flere menigheter i bispedømmet: Lillehammer, Stavanger og senest Hamar (og Lillehammer frem til september 1999) fra november 1989 til mars 2000.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 25.07.2000, sist endret 25.07.2000 - 13:00