Saligkåringsprosessen for erkebiskop Romero gjør fremskritt

San Salvador - KI (KAP) - Saligkåringsprosessen for den salvadoranske erkebiskopen Oscar Arnulfo Romero, som ble myrdet for tjue år siden, gjør igjen store fremskritt. Dette skriver avisen La Prensa Grafica, som kommer ut i San Salvador, med henvisning til biskop Vincenzo Paglia. Den italienske biskopen, som er Postulator for saligkåringssaken i Vatikanet, holdt søndag en preken i katedralen i San Salvador. Der oppfordret han de troende til å vente med en helgenkult for Romero inntil saken er fullført i Roma.

Saken ble avsluttet på bispedømmenivå allerede i 1997, og allerede samme år stadfestet Helligkåringskongregasjonen undersøkelsenes gyldighet. Siden dokumentene om den myrdete erkebiskopen i følge biskop Paglia utgjør rundt 50.000 sider, vil det ta enda en tid før det kan offentliggjøres et dekret som anerkjenner hans død som et martyrium.

Kathpress 28. august 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 28.08.2000, sist endret 28.08.2000 - 19:27