Justitia et Pax i Europa kommenterer terrorangrepene

Avviser at det "finnes et iboende, naturlig fiendskap mellom religioner og sivilisasjoner"

De europeiske Justitia & Pax kommisjonene vedtok på sin generalforsamling i Budapest følgende erklæring:

Erklæring vedrørende hendelsene 11. september og konsekvensene av disse hendelsene

1. Vi, Justitia & Pax kommisjonene i Europa, samlet til Generalforsamling i Budapest, fordømmer på det sterkeste terroristangrepene i USA 11 september. Vi vil med dette uttrykke vår dype medfølelse med ofrenes familier, og vår beundring for alle som risikerte eller mistet livet i redningsaksjonen. Vi har bedt for alle ofrene og etterlatte i vårt møte og skal fortsette å be for dem i fremtiden. Vi vil også be for USAs befolkning som nå må takle katastrofen som har rammet dem.

2. Angrepene ble sannsynligvis utført av små men meget velorganiserte grupper. Vi avviser et hvert forsøk på å legge kollektiv skyld på muslimer, arabere generelt eller innbyggerne i Midtøsten, som vi også avviser en hver påstand om at angrepene demonstrere at det finnes et iboende, naturlig fiendskap mellom religioner og sivilisasjoner. Vi beklager at religiøs tilhørighet benyttes for å beskytte egne politiske interesser, eller for å fremme vold. Vi stadfester at religion kan spille en viktig rolle som inspirasjon til en "fornyelse av hjertet", og fremme den individuelle og kollektive forsoning som alene kan åpne veien for fredens gave. Det er spesielt viktig å finne rettferdige løsninger på krisen i Det Hellige Land, en betydningsfull region for møtet mellom trossamfunn.

3. Terrorisme gir uttrykk for en total forakt for menneskets verdighet og for internasjonal lov og rett. Ingen anstrengelse er for stor i kampen for å utrydde terrorisme innen rammen av internasjonal lov. Mens internasjonal lov erkjenner en naturlig rett til selvforsvar, må vi som kristne også vise til at en uhemmet militæroperasjon ville gå mot vår tro og vår moral. Heller ikke må et svar på angrepene lede til en ny og muligens enda større voldsspiral. Ja, vi tror at den avgjørende testen nå er å forhindre at våre egne menneskelige verdier minsker i reaksjon til andres umenskelighet.

4. Ingenting kan rettferdiggjøre slike angrep som angrepene 11. september. Men vi tror at disse hendelsene kan bringe oss til ettertanke. Akkurat som fred er frukten av rettferdighet, kan vedvarende urettferdighet være roten til vold fordi den skaper grunnlaget for fortvilelse som lett kan se terrorisme som eneste utvei. Vi erklærer derfor at et viktig svar på disse angrepene er at de rike nasjonene må revurdere og radikalt endre relasjonene til folk som i dag ikke har mulighet til å leve menneskeverdige liv. Da dette er de europeiske kommisjonenes konferanse, henvender vi oss spesielt til de europeiske nasjoner og den europeiske union og ber om at vi må forplikte oss igjen på å oppnå en rettferdig internasjonal økonomisk orden. Vi står i solidaritet med de mange i USA som også ber om en ny granskning av sitt lands plass i en globalisert verden.

5. Mange steder i verden er store seksjoner av befolkningen helt uten muligheter for demokratisk debatt omkring nasjonal politikk, valg av politiske ledere, og utøvelse av menneskerettighetene. Vi ber regjeringer fremme full politisk deltagelse, noe som ikke er mindre viktig enn støtte til økonomisk utvikling i bestrebelsene på å utrydde vold.

6. Etableringen av en rettferdig verdensorden vil innebære langtrekkende endringer i internasjonale juridiske og politiske instrument: vi mener at en styrking av FNs autoritet og ressurser, samt etableringen og utviklingen av the International Criminal Court vil ha uendelig betydning i kampen mot terrorisme, internasjonalt og i USA.

7. Vi må alle forplikte oss til personlig ettertanke, kontinuerlig omvendelse og til fornyet dialog mellom kulturer og sivilisasjoner. Når vi ber for ofrene i septemberangrepene, for de som er betrodd det enorme ansvaret for politisk lederskap i den nåværende krisen, og for voldsofre over alt, forplikter vi oss til å bidra til dannelsen av en ny verdensorden som vil la alle mennesker oppleve rettferdighet, fred og sann frihet.

BUDAPEST 30 september 2001

Melding fra Justitia et Pax Norge
9. oktober 2001