Indisk erkebiskop: "Stopp bombingen av Afghanistan"

ROMA (UCAN): En indisk erkebiskop har bedt om at USA skal slutte å bombe Afghanistan, i det han understreket at den "kristne veien" til tilgivelse og forsoning er den eneste som gir en varig løsning. "Vi må bryte lenken av vold med forhandlinger og forsoning", erklærte erkebiskopen av Delhi, Vincent Concessao. " Hvis alt som finnes er "øye for øye", vil verden en dag bli blind" sa han til UCANews i Roma. Han siterte et eksempel fra India: den protestantiske kvinnen Gladys Staines, en misjonær i India, tilgav dem som i 1999 brente hennes mann og to barn. Dette er den kristne måten å leve på, sa erkebiskopen. "Far, tilgi dem for de vet ikke hva de gjør."

Basert på UCAN rapport AS9908
20. oktober 2001