Biskopene legger vekt på tilgivelse etter massakren 28. oktober

Islamabad - KI (Zenit) - Kristus forkynte ikke hevn, men tilgivelse, sier de katolske biskopene i Pakistan i et brev som er skrevet etter massakren den 28. oktober i en kirke i Bahawalpur. I brevet fordømmer biskopene i det overveiende muslimske landet enhver form for terrorisme, og de takker pave Johannes Paul II, sivile myndigheter og det muslimske samfunnet for deres solidaritet.

Biskopene uttrykker også dyp medfølelse med det afghanske folkets lidelser og ber om at freden snart må gjenskapes i deres land. «I mellomtiden gjør våre kristne hjelpeorganisasjoner sitt beste for å sørge for humanitær hjelp til afghanske flyktninger og til dem som lider inne i Afghanistan», heter det videre i brevet. «Vi oppfordrer alle til å bidra til presidentens fond som er opprettet for å hjelpe og rehabilitere dem».

Biskopene minner om at Kristus er den eneste kilden til sann fred, en gave fra Gud, og de oppmuntrer til spesielle bønner for fred hver dag, spesielt familierosenkransen. «Vi tror fast på at martyrenes offer i Bahawalpur ikke vil være forgjeves, og vi ber innstendig om at deres blod må vaske bort hatet og volden fra alle mennesker i vårt land slik at vi lærer å arbeide for utvikling, velstand og fred for hele folket i Pakistan», heter det i biskopenes erklæring.

Biskopene utstedte også pastorale direktiver til presteskapet og ordensfolkene, inkludert instruksjoner om å flytte til tryggere steder og å holde en lav profil. Det vil bli etablert nødsarbeidsgrupper i bispedømmene for å motta og bekrefte rapporter om enhver uro og holde nær kontakt med myndighetene og medisinsk personell.

Zenit 11. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. november 2001