Kardinal Martini tviler på Afghanistan-krigens legitimitet

Roma - KI (KAP) - Erkebiskopen av Milano, kardinal Carlo Maria Martini SJ (74), har offentlig stilt spørsmålstegn ved legitimiteten til både USAs pågående militæraksjoner i USA og til israelernes gjengjeldelsesangrep mot palestinerne. I en preken han holdt torsdag kveld i Milano, fremkastet kardinalen spørsmålet om militæraksjonene i Afghanistan fortsatt «er innenfor grensene av legitimt selvforsvar eller om de, i det minste i noen tilfeller, antar karakter av gjengjeldelse.»

Martini sa at det må passes på at ikke «hevnens grenseløshet» tar overhånd i de nødvendige aksjonene av forebygging og rettferdighet. I de første dagene etter 11. september hadde det hersket det inntrykk at forsiktighetsreglene ennå ble fulgt, sa kardinalen. Men nå har åpenbart seiersviljen og voldens egendynamikk tatt overhånd og senket årvåkenhetsterskelen, som egentlig skulle sørge for at det ikke ble drept ubevæpnede sivile.

Det blir dermed stilt spørsmålstegn ved prinsippet om legitimt selvforsvar, erklærte kardinalen og føyde til at også i konflikten i Midtøsten gjelder det at dette prinsippet ikke ustraffet må forbigås. Mange represalier som reaksjon på terrorangrep mot sivile kan knapt vurderes som legitime forsvarshandlinger, fordi de også rammer forsvarsløse sivilister. I tillegg kommer krigshandlinger som selv en upartisk observatør med stor forståelse for en stats sikkerhetsbehov ikke lenger kan anerkjenne som en del av en strategi med sikte på fred.

Kathpress 7. desember 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. desember 2001