Paven saligkårer seks personer søndag

Vatikanet - KI (Zenit/VIS) - Pave Johannes Paul vil søndag den 14. april saligkåre seks nye personer på Petersplassen i Roma. De nye salige er:

  1. Cajetan (Gaetano) Errico M.SS.CC. (1791-1860), italiensk prest, grunnlegger av kongregasjonen «Misjonærer av Jesu og Marias helligste hjerter» (Congregatio Missionariorum a Sacratissimis Cordibus Iesu et Mariae -M.SS.CC.).
  2. Ludvig (Ludovico) Pavoni FMI (1784-1849), italiensk prest, grunnlegger av kongregasjonen «Den uplettede Marias Sønner» (Congregatio Filiorum Mariae Immaculatae - FMI), som også kalles pavonianere etter grunnleggeren.
  3. Aloisius (Luigi) Variara SDB (1875-1923), italiensk prest som virket i Colombia. Han kom fra kongregasjonen salesianerne, som oftest kalles Salesiani di Don Bosco - SDB; «Salesianere av St. Johannes Don Bosco», men det offisielle navnet er Societas S. Francisci Salesii. Han grunnla i Colombia kongregasjonen «Døtre av Jesu og Marias helligste hjerter» (Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María - HH.SS.CC.).
  4. Maria del Tránsito Cabanillas (1821-1885), argentinsk ordenssøster, grunnlegger av kongregasjonen «Fransiskanske misjonstertiarer av Argentina» (Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas).
  5. Artemide Zatti SDB (1880-1951), italiensk legbror som tilbrakte det meste av livet i Argentina. Han tilhørte salesianerne (Salesiani di Don Bosco - SDB).
  6. Maria Romero Meneses FMA (1902-1977), nicaraguansk ordenssøster som det meste av livet virket i Costa Rica. Hun tilhørte de salesianske søstrene eller Don Bosco-søstrene, kongregasjonen «Døtre av Maria, De Kristnes Hjelp (Maria Auxiliatrix)» (Filiae Mariae Auxiliatricis - FMA).

Med disse saligkåringene har paven totalt kommet opp i 1292 salige.

[NB: Mange nyhetsbyråer opererer med tallet 1288. Men paven har nå foretatt 1285 ordinære saligkåringer i 131 seremonier, saligkåret 4 ved å stadfeste deres gamle kult og saligkåret 3 ved å gi tillatelse til messe og officium for vedkommende - til sammen 1292.]

Pave Johannes Paul II har også helligkåret i alt 456 personer, og han vil helligkåre fem nye den 19. mai. I løpet av året kommer flere spektakulære helligkåringer, den største blir nok Padre Pio den 16. juni.

Zenit 10. april og Vatican Information Service 9. april 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. april 2002

av Webmaster publisert 11.04.2002, sist endret 11.04.2002 - 20:13