Paven saligkåret tre martyrprester

Plovdiv- KI (KAP/Zenit/VIS) - På avslutningsdagen for sitt besøk i Bulgaria saligkåret pave Johannes Paul II tre martyrprester fra den kommunistiske forfølgelsestiden. Ved en høytidelig friluftsmesse på Alexander Battenberg-plassen i sentrum av den østbulgarske byen Plovdiv (det gamle Filippopolis) 15 mil øst for Sofia saligkåret han de tre prestene fra assumpsjonsordenen (Congregatio Augustinianorum ab Assumptione - AA) Kamen Vitsjev, Pavel Djidjov og Josafat Sjisjkov. Etter en skueprosess ble de den 3. oktober 1952 dømt til døden for spionasje, forræderi og forberedelse av en krig mot Sovjetunionen og Bulgaria. Like før midnatt den 11. november 1952 ble de skutt i et fengsel i Sofia. Sammen med dem ble den salige biskop Eugenius Bossilkov henrettet - han ble saligkåret den 15. mars 1998 som første bulgarer.

Tre bulgarske biskoper koncelebrerte messen sammen med biskopene og de fire kardinalene i det pavelige følget. Alteret sto nær en bygning som tidligere var hovedkvarteret for byens kommunistparti. For de rundt 50.000 deltakerne i messen betegnet paven de nye salige som forbilder for Kirken, særlig for den unge generasjon. Med sin elan, sin trofasthet mot troen og sin uegennyttige innsats for nasjonen er de «en modell for de kristne av i dag». Samtidig henviste paven til martyriet til mange ortodokse kristne, som også måtte gi sitt liv under det kommunistiske regimet for sin troskap mot Kristus. Dette har forent de to kirkelige fellesskapene i Bulgaria og har økumenisk betydning, sa paven. Økumenikken til hellige, til martyrer, er kanskje den mest overbevisende, fremholdt pave Johannes Paul II.

I sin preken takket paven uttrykkelig den ortodokse metropolitten Arsenij av Plovdiv, som deltok i messen og satt like ved siden av paven og som i begynnelsen av messen kom med en hilsen. Messen ble avsluttet med Angelus-bønnen og hilsener til de utenlandske gjestene. På rumensk minnet paven sitt besøk i Bucuresti for tre år siden. Etter hilsener på serbisk, kroatisk, tsjekkisk og polsk henvendte paven seg på fransk til de tilstedeværende assumpsjonistpatrene.

Kathpress, Zenit og Vatican Information Service 26. mai 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. mai 2002