Klart for åtte nye salige

Vatikanet - KI (VIS/Zenit) - Fredag den 5. juli ble det promulgert dekreter vedrørende 13 Guds tjenere i Vatikanet i nærvær av pave Johannes Paul II, medlemmer av Kongregasjonen for helligkåringer samt postulatorene for de respektive sakene. Kardinal Jose Saraiva Martins, prefekt for kongregasjonen, leste en tale som ga detaljer om de fremtidige saliges liv.

Dekretene anerkjente mirakler på forbønn av åtte Guds tjenere, fire menn og fire kvinner, noe som åpner veien for deres saligkåring. I tillegg ble «de heroiske dydene» til fem andre Guds tjenere anerkjent, noe som gir dem tittelen Venerabilis («Ærverdig»).

De åtte som fikk anerkjent mirakler, er:

 1. Sigismund Felix Felinski (1822-95), polsk født i Wojutyn (nå Ukraina). Etter å ha vært erkebiskop av Warszawa, ble han deportert til Russland. Etter sin løslatelse ble han en apostel for ukrainske og polske bønder. Han var grunnlegger av kongregasjonen «Fransiskanersøstre av Marias familie».
 2. Johannes Adalbert Balicki (1869-1948), polsk sekularprest, teologiprofessor og rektor for bispedømmeseminaret i Przemysl.
 3. Johannes Beyzym (1850-1912), polsk født i Beyzymy Wielkie (nå Ukraina), prest i Jesu Selskap og misjonær blant de spedalske i Madagskar, hvor han døde.
 4. Eugenia Ravasco (1845-1900), italiensk, grunnlegger av instituttet «Døtre av Jesu og Marias hellige hjerter», apostel for unge kvinners humane og religiøse utdannelse.
 5. Juana Maria Condesa Lluch (1862-1916), spansk, grunnlegger av kongregasjonen «Tjenere av Den uplettede unnfangelse, arbeideres beskytter» i Valencia for å hjelpe unge kvinnelige arbeidere.
 6. Maria Dominica Mantovani (1862-1934), italiensk, medgrunnlegger og første generalsuperior for instituttet «Små søstre av Den hellige Familie» i Verona.
 7. Sanzia Szymkowiak (f. Johanna) (1910-42), polsk, ordenssøster i kongregasjonen av «Den sorgfulle Jomfru Maria» og nestekjærlighetens vitne blant sårede soldater under Andre verdenskrig.
 8. Laszlo (Ladislas) Batthyany-Strattman (1870-1931), ungarsk legmann, far til 14 barn, lege og grunnlegger av to hospitaler. Han døde i Wien.

De fem som fikk anerkjent sine «heroiske dyder» og nå kan kalles Ærverdige:

 1. Maria Pia Mastena (f. Teresa Maria) (1880-1966), italiensk, grunnlegger av instituttet «Søstre av Det hellige ansikt» for evangelisering om omsorg for de fattige, de syke og barn.
 2. Maria Petkovic av Den korsfestede Jesus (1892-1966), kroatisk, grunnlegger av kongregasjonen «Nestekjærlighetens Døtre av den hellige Frans av Assisi regulerte tredjeorden» for kristen utdannelse av unge kvinner og fattige barn samt pleie av de syke. Hun etablerte kongregasjonen i Argentina, hvor hun levde noen år.
 3. Nemesia Valle (f. Julia) (1847-1916), italiensk ordenssøster fra instituttet «Nestekjærlighetens søstre», en fremstående utdanner av jenter og unge ordenssøstre.
 4. Eufrasia Eluvathingal av Jesu hellige Hjerte (f. Rosa) (1877-1952), indisk ordenssøster fra kongregasjonen «Søstre av Karmels Mor», medlem av den orientalske Kirken av syro-malabarisk ritus. Hun hadde karismatiske gaver og er kjent i India for sin uselviskhet under et kolerautbrudd.
 5. Ivan Merz (1896-1928), bosnisk (kroatisk) legmann, fremstående filosof og fremmer av Katolsk Aksjon. Han var også en pioner for den liturgiske bevegelse i Kroatia.

Vatican Information Service, Zenit og Catholic World News 5. juli 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
5. juli 2002