«Damer på Donau» ekskommunisert

Vatikanet - KI (KAP) - Vatikanet har nå formelt ekskommunisert de syv kvinnene som den 29. juni i år lot seg «vie» til prester på et skip på Donau. Vatikanets pressekontor offentliggjorde mandag dekretet fra Troslærekongregasjonen med ekskommunikasjonen. Kongregasjonen ga kvinnene frist til 22. juli med å distansere seg fra «vielsene», men da de ikke viste noen tegn til å gi etter, er de nå formelt utelukket fra sakramentene i Den katolske kirke. De syv er Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger, Gisela Forster, Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner og Angela White

Ekskommunikasjonen av kvinnene kan senere oppheves hvis de «omvender seg» og angrer det de har gjort. I dekretet, som er undertegnet av kardinal Joseph Ratzinger som Troslærekongregasjonens prefekt, heter det at kongregasjonen stoler på at kvinnene får innsikt til å finne tilbake til den enhet i troen og fellesskap med Kirken som de har mistet gjennom sin handling.

De syv kvinnene har gjennom sin talskvinne Gisela Forster kunngjort at de vil anke avgjørelsen. «Vi føler oss sterke og på rettens side», sier Forster, som sier at hun aldri har vært i tvil om at hun har handlet riktig.

Sakens utvikling

5. februar 2002: I Østerrike og Bayern forkynte katolske kvinner at de i løpet av året ville la seg vie til «katolske prestinner». Ifølge meldingene var det tolv kvinner som hadde gjennomført et treårig kurs i Linz og Passau. Kunngjøringen møtte delte reaksjoner også i de kirkelige reformbevegelsene. Selv om man var enige i målet (kvinnelige prester), var kvinnenes fremgangsmåte omstridt.

12. juni: Kvinnene kunngjorde at de ville gjøre tjeneste i et «virtuelt bispedømme» og utføre prestetjeneste «på forespørsel».

20. juni: De katolske biskopene i Østerrike fordømmer de planlagte vielsene på det skarpeste. Det dreier seg om «liksom-vielser» som er ugyldige, erklærte bispekonferansen. En liten gruppe kvinner forsøker «med forakt for Den katolske kirkes lære og tradisjon» å «tvinge gjennom» veien til kvinnelig prestetjeneste. Dette vil bety «et brudd med Kirken». I dagene som fulgte, fordømte også tyske biskoper og teologer kvinnenes planer.

29. juni: Syv kvinner lar seg vie til «prestinner» i strid med katolsk kirkerett. Vielsene blir foretatt av den omstridte «biskop» Romulo Braschi fra Argentina, som er ekskommunisert fra Den katolske kirke, om bord på skipet «Passau» på Donau.

10. juli: Vatikanet truer de syv kvinnene med utelukkelse fra det kirkelige fellesskapet. I et formaningsskriv på fire språk, undertegnet av kardinal Joseph Ratzinger, fremgår det at kvinnene vil bli ekskommunisert dersom de ikke innen 22. juli anerkjenner vielsenes ugyldighet og ber om tilgivelse for den forargelse de har forårsaket for de troende.

11. juli: De syv kvinnenes talskvinner ber paven om en samtale.

22. juli: Kvinnene meddeler at de ikke vil føye seg etter Vatikanet og protesterer mot trusselen om ekskommunikasjon.

5. august: Ekskommunikasjonene kunngjøres.

Kathpress 5. august 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
5. august 2002

av Webmaster publisert 05.08.2002, sist endret 05.08.2002 - 19:17