Landets siste presteseminar stenges

Edinburgh - KI (KAP) - Skottlands siste katolske presteseminar kan bli stengt. På grunn av en drastisk nedgang i studenttallet diskuterer biskopene på sitt plenumsmøte i Edinburgh å stenge seminaret Scotus College i Bearsden ved Glasgow. For 20 år siden fantes det ifølge kirkelige angivelser 136 prestekandidater der, mens det nå er bare 37. Derfor blir det billigere å sende studenter til utdannelse i England eller i utlandet enn å ha sitt eget seminar, sier biskopene. Kostnadene ved seminaret beløper seg til rundt 11 millioner kroner i året, og ved et salg av bygningene kan man få inn millioner.

Kathpress 4. november 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
4. november 2002

av Webmaster publisert 04.11.2002, sist endret 04.11.2002 - 21:22