Europaparlamentet krever at kvinner får adgang til Athos

Strasbourg/Aten - KI (KAP) - Europaparlamentet i Strasbourg har med knapt flertall vedtatt et krav om opphevelse av forbudet mot kvinners adgang til den ortodokse munkerepublikken på Det hellige berg Athos. Dette forbudet (Avaton) har vært i kraft siden 900-tallet. Parlamentet vedtok en beretning fra komiteen for borgernes friheter og rettigheter, justis og indre anliggender om «Situasjonen for de grunnleggende rettigheter i Den europeiske union». Der blir det blant annet krevd at kvinneforbudet på Athos blir opphevet. 274 stemte for, 269 stemte mot og 14 avholdt seg fra å stemme. Rapporten var skrevet av den nederlandske sosialdemokratiske parlamentarikeren Joke Swiebel.

I Hellas' medlemskapsavtale med det daværende EF i 1981 ble det uttrykkelig slått fast en særstatus for munkerepublikken på den nordgreske egeer-halvøya Chalkidike, inkludert adgangsforbud for kvinner. I 1989 vedtok EU at regelen om at unionens borgere kan slå seg ned overalt i EU, ikke har gyldighet for munkerepublikken.

Den 400 km² store munkerepublikken på Athosfjellet er folkerettslig ikke suveren, men et kondominium under felles herredømme av Hellas og den økumeniske patriarken av Konstantinopel. Deres forfatning er ratifisert av det greske parlamentet og av Phanar, og de har en egen regjering, et parlament og egen jurisdiksjon. De tyve storklostrene, som alle kirkerettslig har rang som bispedømmer, er selvforvaltningsenheter. Den greske guvernøren som utøver statlig oppsikt, er likestilt prefektene i de greske forvaltningsområdene, bortsett fra at han ikke er understilt innenriksdepartementet, men utenriksdepartementet i Aten.

Allerede i april 2001 rettet den britiske sosialdemokratiske europaparlamentarikeren Glyn Ford spørsmål til EU-kommisjonen om kvinneforbudet på Athos var forenlig med unionsavtalene, og om hvordan kommisjonen aktet å få slutt på ordningen.

EU-kommissæren Antonio Vitorino, ansvarlig for rettsvesen og indre anliggender, understreket at det i avtalen mellom EU og Hellas anerkjennes at særreglene for Athos utelukkende er åndelig og religiøst begrunnet. Siden det er snakk om en over tusenårig tradisjon, akter EU-kommisjonen ikke å gjøre noe for å oppheve forbudet. Han minnet også om at også menn, selv om de er greske statsborgere, trenger spesiell tillatelse for å komme til Athos.

Den greske regjeringen avviser kravet fra Europaparlamentet. Munkerepublikkens status er en del av avtalene om gresk medlemskap i EU, sier en regjeringstalsmann i Aten. Et vedtak i Europaparlamentet endrer ikke noe på statuttene som har vært gjeldende siden 1050.

I striden etter Europaparlamentets vedtak angrep den greske kulturministeren Evangelos Venizelos også Vatikanet. Det er merkelig at EU-parlamentarikerne befatter seg med Athos' status, mens det åpenbart ikke støter noen at det i Vatikanet bare er menn som kan velges til statsoverhode og i regjeringsorganene, heter det i en erklæring fra departementet. Samtidig krevde ministeren at Den europeiske union må respektere religionsamfunnenes tradisjoner.

Kathpress 16., 17. og 21. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
21. januar 2003

av Webmaster publisert 09.02.2003, sist endret 09.02.2003 - 09:33