Interreligiøs fredsmarkering i Gamle Oslo 23. mars

Søndag 23. mars samles muslimer og kristne i Gamle Oslo i bønn om fred. Deltagerne møtes i krysset Åkebergveien/ Borggata (ovenfor Grønland kirke) kl. 12.15 og går til moskeen i Åkebergveien til felles bønn. Arrangører er St. Hallvard katolske kirke, Grønland lutherske kirke, Islamic Culture Center, Central Jammat-e-ahl-e-sunnat, World Islamic Mission Norway

Uansett bakgrunn og tilhørighet, alle som ønsker å be om fred er velkomne.

Arrangementet er timet til å passe med følgende søndagsgudstjenester:

Gudstjeneste i St. Hallvard kl.11.00, gudstjeneste i Grønland kirke kl.11.00, bønn i Islamic Culture Center, Tøyenbekken kl.11.00, bønn i Central Jammat-e-ahl-e-sunnat, Urtegata kl.11.00.

Melding fra St. Hallvard menighet/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
21. mars 2003