Stor innvendig oppussing av St. Paul kirke i Bergen

Søndag den 27. juli stenges St. Paul kirke i Bergen for en periode med oppussing.

Blant annet vil følgende bli gjort:

Kirken tømmes, og benkene gasses for skadedyr, pusses og oljemales på dugnad. Orgelet blir tatt ned, rengjort og siden nyintonert av orgelverkstedet Dietrich Johannes Buder. Stillas settes opp i kirken i løpet av første uke av august. Da starter kalkblåsing og pussreparasjon av veggene. Vegger, kor og hvelving males - okegult på veggene, kremhvitt i koret og hvelvingen. Det legges røde og kremhvite marmorfliser i diagonale firkanter. Dagens varmesystem med oljefyr og konvektorer under benkene beholdes. Treverket under benkene beholdes men skal behandles. Tabernaklet blir flyttet opp i koret, og skriftestolene flyttes bakerst i kirken. Veggen midt på hovedinngangen fjernes, og det lages en dør i stedet.

Under oppussingen vil krypten fortsatt brukes til Åpen Barnehage, men i helgene vil den ominnredes til kirkerom.

Oppussingsbudsjettet er på 3 mill. kroner. Dette finansieres delvis gjennom en arv på 1.3 mill. kroner fra Sheila McCabe og gjennom gaver på 1 mill. kroner som er øremerket "oppussing". Det betyr at arbeidet fremdeles har et underskudd på 700.000 kroner. Menigheten håper derfor på støtte - både økonomisk, i form av dugnad og bønn.

Oppussingen vil ta ca. tre måneder, og i denne perioden vil det ikke kunne holdes messer i kirken.

St. Paul menighetsblad nr. 2-2003 / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
23. juni 2003

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 23.06.2003 - 13:11