Sr. Blanka Dawidowska har flyttet til Oslo

Sr. Blanka Davidowska

I begynnelsen av september flyttet sr. M. Blanka Dawidowska fra Nord-Norge Stift til St. Elisabethsøstrenes kommunitet på Nordstrand i Oslo, som hun tilhører fra og med 5. september. Sr. Blanka har i mange år vært et viktig medlem i Den katolske kirke i Nord-Norge, fremfor alt i menigheten i Tromsø, hvor hun var priorinne for St. Elisabethsøstrenes kommunitet fra august 1992 til 1. januar 2003. Etter at hun den 22. oktober 2002 ble valgt til provinsvikar for Elisabethsøstrene i Norge, var det klart at hun måtte flytte til provinsledelsen i Oslo, men flyttingen ble altså utsatt slik at hun kunne tjene Kirken i Nord-Norge ennå en tid. I løpet av dette året har hun også tilbragt flere måneder i søstrenes kommunitet i Hammerfest.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
14. september 2003

av Webmaster publisert 14.09.2003, sist endret 14.09.2003 - 15:23