Protester mot BBC for "Sex and the Holy City" og andre programmer

London (KI/ICN/CWN/Eclesiales) - Det britiske «Society for the Protection of Unborn Children» (SPUC) har protestert mot BBC for å ha «angrepet Den katolske Kirkes fremme av menneskelivet og ansvarlig seksuell adferd». Allerede noen uker før programmet, hadde en fremtredende leder innen den engelske katolske kirke, erkebiskop Vincent Nichols av Birmingham, rettet sterk kritikk mot en rekke BBC-programmer som sverter Den katolske kirke.

Sist søndag sendte BBC1s Panorama-redaksjon programmet «Sex and the Holy City», som hevdet at Den katolske kirkes avvisning av abort og av kunstig prevensjon var ansvarlig for kvinners død som følge av uønskede svangerskap, spredningen av HIV, og lidelsene hos barn som var blitt gravide etter voldtekt.

Anthony Ozimic fra SPUC uttalte i etterkant: «Mange mennesker har allerede rettet sterke protester overfor BBC om programmets innebygde slagside. Programmets 'granskning', som utgav seg for å være et seriøs dokumentarprogram, hadde åpenbart sine "anti-life" 'funn' ferdigskrevet før den startet.»

«Dødsfall blant kvinner som var følge av såkalt 'sikker lovlig abort', eller andre helserisikoer forbundet med abort, som brystkreft og sterilitet ble overhodet ikke nevnt. Kirkens alternativer til abort, som støtte av kvinner i krisesvangerskap, adopsjon, hjem for foreldreløse barn, ble knapt nok nevnt.»

«Ugandas gode resultater fra landets kampanjer for seksuell avholdenhet før ekteskapet, og troskap i ekteskapet, som har ført til at hiv-infeksjonsraten er gått massivt ned, ble ignorert. Intet av det vitenskapelige materiale som strider mot påstandene om at kondomer er 100 prosent effektive mot hiv-infensjon, ble presentert. Kirken ble beskyldt for å 'spre overtro og uvitenhet' fordi dens advarsler til folk om at kondomer ikke er ufeilbarlige.»

«Store familier ble fremstilt som årsaken til ekstrem fattigdom, og den løsningen som ble foreskrevet, var at Kirken skulle oppgi sin avvisning av abort og av kunstig prevensjon. Det som er Kirkens alternativ til slik prevensjon, nemlig naturlig familieplanlegging (NPF), gjorde man seg raskt ferdig med.»

«SPUC gratulerer Pave Johannes Paul II for hans 25-årige pontifikat, og gratulerer også kardinal Lopez Trujillo, president for Det pavelige råd for Familien, for hans forsvar av sannheten overfor BBCs provokasjoner.»

«Det er abort, og den sykdomsspredende seksuelle uansvarlighet som massespredningen av prevensjonsmidler er med på å nøre opp om, som representerer den egentlige 'dødens kultur' i utviklingslandene, og ikke Kirkens livgivende budskap om den sanne respekt som tilkommer den menneskelige forplantning og seksualitet», avsluttet Ozimic.

Allerede i slutten av september hadde den katolske erkebiskop Vincent Nichols av Birmingham tatt avstand fra den fiendtlighet og aggressivitet som finnes innenfor BBC mot Den katolske kirke. Under en pressekonferanse i London uttrykte han spesielt bekymring rundt tre programmer som da ennå ikke var vist men ville sendes kort tid etter. Kritikken gjaldt de to dokumentarprogrammene «Kenyon Confronts» og «Sex and The Holy City», og tegnefilmen «Popetown». «Det katolske felleskap er 'fed up' av at den offentlig fjernsynsstasjon bruker lisenspengene til å finansiere skruppelløse reportere som prøver å resirkulere gamle skandaler og få på luften programmer som er så fordomsfulle og fiendtlige,» sa erkebiskopen.

Når det gjaldt «Kenyon Reports» er fremstillingen av overgrepssaker i Birmingham «absolutt krenkende» og vitner «enten om ond vilje mot Kirken, eller om en total mangel på dømmekraft». Blant metodene journalistene tillot seg i sin jakt etter skandalestoff, nevnte erkebiskopen telefonoppringninger til en Birmingham-prest kl. to om natten, og en annen oppringning til en 79 år gammel prest dagen etter at han var blitt utskrevet fra sykehus etter en omfattende kirurgisk operasjon.

Etter at «Kenyon Reports» ble vist onsdag 15. oktober, har Nichols fått bekreftet sine mistanker om programmets fiendtlighet. I programmet ble det oppfordret til at Den katolske kirkes arkiver må åpnes for uavhengige granskninger, og at dette ville avsløre mange tilfeller av overgrep mot barn. Nichols påpeker at erkebispedømmet Birmingham lot alle sine arkiver tilbake til 1950-tallet bli gjennomgått for tre år siden, og at enkeltmapper har blitt overlevert til politiet når de har bedt om det. For tiden gjennomgås alle kjente saker, mistanker og anklager av en profesjonell sosialarbeider, i tråd med engelske retningslinjer. Erkebiskopen påpeker også at han de tre siste årene har appellert til alle som har blitt eller kjenner noen som har blitt misbrukt om at de måtte kontakte ham.

Nichols avsluttet sin protest med å si at «kringkastingen av dette programmet, på kvelden før pave Johannes Paul IIs sølvjubileum, og av BBC Panoramas program "Sex and the Holy City" sist søndag, smusser til BBCs rykte. Det bekrefter den mistanke som deles av mange, at det innen BBC er en fiendtlig innstilling til Den katolske kirke i dette landet.»

KI/ICN/Ecl Independent Catholic News 14. og 16. oktober 2003, CWN og Eclesiales 1. oktober 2003
16. oktober 2003

av Webmaster publisert 15.10.2003, sist endret 15.10.2003 - 21:15