Pave Benedikts første encyklika publiseres 25. januar

Vatikanet, 18. januar 2006 (VIS) - Under dagens generalaudiens kunngjorde pave Benedikt XVI at hans første encyklika, som bærer tittelen "Deus caritas est" ("Gud er kjærlighet"), vil bli offentliggjort 25. januar. Den offisielle presentasjonen av dokumentet finner sted i Den hellige stols presserom kl. 12.00 samme dag.

Paven forklarte om innholdet i dokumentet at "kjærligheten fremstår i dag som noe som er fjernt fra Kirkens lære." Likevel "er den én enkelt bevegelse som har ulike dimensjoner."

"Barmhjertighet", fortsatte den Hellige Far, "er den kjærlighet som gir avkall på seg selv til beste for andre. 'Eros' blir til 'agape' hvis man søker andres beste, den blir 'caritas' hvis den åpner seg for ens egen familie og for hele den menneskelige familie."

Paven bekreftet at hans encyklika "søker å vise at kjærligheten, som en svært personlig handling, må komme til uttrykk innenfor Kirken også som en organisasjonshandling. Hvis det er sant at Kirken er et uttrykk for Gud, må det være sant at kjærligheten blir til en kirkelig handling."

"Jeg føler at det er et tegn på Guds forsyn at encyklikaen blir publisert den 25. januar, på den siste dagen av bønneuken for kristen enhet, da jeg skal dra til basilikaen 'St. Paul utenfor murene' for å be sammen med våre protestantiske og ortodokse brødre."

Pave Benedikt XVI avsluttet sin kommentar med å uttrykke håp om at det kommende dokument måtte "opplyse vårt kristne liv."

VIS - Vatican Information Service (18. januar 2006)

av Webmaster publisert 18.01.2006, sist endret 18.01.2006 - 17:07