Paven anser media som et viktig forum for evangelisering

Benedikt XVI anser det som viktigere enn noen gang å evangelisere gjennom media.

"Bruken av sosiale kommunikasjonsmidler, særlig radio og TV, er viktigere enn noen gang for at Evangeliet skal kunne høres over alt, og for at Kirkens lære skal kunne ha en dyptpløyende innvirkning på samvittigheter, mentaliteter og skikk og bruk", sa paven den 6. februar.

Den Hellige Far kommenterte dette under en audiens med biskoper fra Kongo.

"Takket være disse midlene kan Kirken på en bedre måte kunne oppfylle sitt profetiske oppdrag, særlig med tanke på å begrense påvirkningen fra sektene, som bruker den nye teknologien på en utstrakt måte for å tiltrekke seg og å forvirre de troende," fortsatte paven.

I følge Benedikt XVI "kan de moderne kommunikasjonsmidlene bidra til utdannelse, levendegjort av troens lidenskap, så vel som til forsvar for frihet og respekt for menneskets verdighet og til å fostre en autentisk kultur".

ZEN - Zenit (7. februar 2006)

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. februar 2006)

av Webmaster publisert 07.02.2006, sist endret 07.02.2006 - 12:46