-Vold og intoleranse er uforenelig med religion, sier pave Benedikt XVI

Vold og intoleranse er uforenelig med religion, sa Benedikt XVI den 20. februar til Marokkos nye ambassadør til Den Hellige Stol.

-Den katolske kirke er overbevist om at man for å fremme fred og forståelse mellom folkeslag og mennesker må respektere religionene og deres symboler, og de troende må ikke utsettes for provokasjoner som sårer deres livsstil og religiøse følelser.

-Men som reaksjon på slike krenkelser kan man aldri rettferdiggjøre intoleranse og vold, fortsatte paven.

-Derfor kan man ikke annet enn å fordømme aksjoner som bevisst utnytter sårede religiøse følelser for å fremme voldshandlinger, spesielt siden dette skjer med formål som ikke har noe med religion å gjøre.

-For de troende, og for alle mennesker av god vilje, er den eneste veien til fred og broderskap å respektere andres religiøse overbevisninger og livsstil, for at hver og en i ethvert samfunn fritt skal kunne velge og utøve sin religion, sa Benedikt XVI.

Vatikanradioen/KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. februar 2006)

av Webmaster publisert 21.02.2006, sist endret 21.02.2006 - 17:28