Paven ikke lenger "Vestens patriark"

I 2006-utgaven av Vatikanets offiselle årbok har ikke Paven lenger tittelen "Vestens patriark". Vatikanets pressekontor bekreftet 1. mars denne endringen overfor Catholic News Service, men ville ikke gi nærmere begrunnelse for hvorfor denne del av Pavens tittel er strøket. Observatører mener endringen kan innvirke på det økumeniske arbeidet.

Pavens titler er i 2006-utgaven oppført som "Biskop av Roma, Jesu Kristi vikar, apostelfyrsten Peters etterfølger, Den universelle Kirkes øverste pontifeks, Italias primas, erkebiskop og metropolitt for den romerske provins, statsoverhode for Vatikanstaten, Guds tjeneres tjener." Siste gang listen over titler ble endret, var da pave Paul VI i 1969-utgaven la til tittelen "Guds tjeneres tjener" og strøk setningen "som ærerikt regjerer".

Teologer og økumener som CNS har snakket med, sier at den økumeniske effekten av å fjerne "Vestens patriark" vil avhenge av hvilken begrunnelse Vatikanet gir for endringen. Tidligere prefekt for Kongregasjonen for Østkirkene, kardinal Achille Silvestrini, sier at fjerningen er et tegn på økumenisk følsomhet fra pave Benedikt XVIs side. Tittelen "Vestens Patriark" har ved noen anledninger vært brukt av enkelte til å skape negative sammenligninger mellom Roma og de ortodokse patriarkatene, og det kan nå synes som om Paven vil fjerne muligheten for slike sammenligninger og gjennom denne gesten stimulere det økumeniske arbeidet, sier Silvestrini. Andre observatører mener imidlertid at Paven ved å fjerne denne tittelen kan signalisere at patriarkalsk autoritet er betydningsløs så lenge han beholder tittel som den universelle kirkes overhode.

Msgr. Michael K. Magee presenterte for to uker siden sitt doktorgradsarbeid "The Patriarchal Institution of the Catholic Church" ved Det pavelige gregorianske universitet i Roma. Han sier at Paven i egenskap av biskop av Roma og Vestens patriark - eller mer presist for kirker med den latinske ritus - i likhet med østkirkens patriarker har myndighet som strekker seg ikke bare til ett bispedømme, men til en familie av kirker med samme ritus. Msgr. Magee sier at tidligere fader Joseph Ratzinger allerede i 1960-årene så en nødvendighet av å skille mellom Pavens rolle som hyrde for den universelle kirke, og patriark for Den katolske kirke med latinsk ritus. Ved å tydeliggjøre et slikt skille åpnes det for "å gi rettmessig plass for andre kirker innen katolisismen", mener Msgr. Magee.

Catholic News Service (2. mars 2006)

av Webmaster publisert 02.03.2006, sist endret 02.03.2006 - 18:40