Presteseminarene er overfylte

Kardinal Pham Minh Mah meddeler at presteseminarene i Vietnam nå er overfylte. Situasjonen er utilstrekkelig, og kardinalen påpeker nødvendigheten av å utvide undervisningsplassene samt øke bemanningen av gode lærere.

I Saigon-området finnes mange unge prestestudenter fulle av iver og glød som sammen med lærerne gjør en god innsats. I all denne gleden og hengivenhet til studiene finnes likevel et problem med tettpakkede undervisningrom og mangel på studentboliger, forteller kardinalen.

Erkebispedømmet Saigon vil samarbeide med lærerstedene for å finne frem til en løsning, slik at alle studenter som søker skal få plass.

I 2005 tillot styresmaktene opptakelsen av samtlige beståtte studenter, mens de tidligere ikke samtykket i mer enn 14-15 per gang. I år har myndighetene gitt sine fullmakter til å åpne det gamle teologiske studiesenteret i Long Khanh i Xuan Loc bispedømme, men oppbyggingen vil bli både tid- og ressurskrevende.

Situasjonen for erkebispedømmet Hanoi og de nordlige områdene er langt verre. Her har skolene ikke klart å skaffe til veie nok plass for de 235 studentene, til undervisningspersonalet og for andre aktiviteter som har tilknytning til studiene. Her må de ferskeste studentene ta i bruk lokaler som de låner fra salesianerordenen, som ligger et stykke unna.

Fra 2005 har myndighetene lovet å bistå alle som søker opptak til prestestudiet. Problemet er underskuddet på kvalifiserte lærere i flere deler av landet.

av Webmaster publisert 08.03.2006, sist endret 08.03.2006 - 11:25