Katolsk arabisk kvinne blir medlem av parlamentet

Den israelske nasjonalforsamlingen (Knesset) vil få sitt første katolske og kvinnelige arabiske medlem når Nadia Hilou 17. april blir tatt i ed ved åpningen av Knessets 17. sesjon. Aktivisten som har kjempet for å fremme små barns rett til utdannelse og kvinners rettigheter, har vunnet kampen om plassen som er reservert for en kvinnelig kandidat.

Hilou (51), som er nasjonal visepresident i kvinneorganisasjonen Na´amat, uttalte 28. mars at hun først bestemte seg for å gå inn i politikken i 1995 i forbindelse med undertegnelsen av fredsavtalen med palestinerne. Hun fortalte dessuten at hun valgte å engasjere seg i Arbeiderpartiet fordi hun kan utrette mer som medlem av et stort parti.

- Du kan få til forandringer når du er medlem av et stort parti. Du får større innflytelse og kan gjøre en bedre jobb, uttalte hun i et telefonintervju med www.catholicnews.com.

Hilou forsikret dessuten at hun vil fortsette sin 30- årige politiske innsats med å arbeide med sosiale spørsmål, herunder kvinnens status og likeverd og for å integrere den arabiske befolkningen.

- Det er stor avstand i forhold til det lidende arabiske samfunn, uttalte hun.

www.catholicnews.com (7. april 2006)

av Webmaster publisert 07.04.2006, sist endret 07.04.2006 - 17:02