Undertrykkelse av kirken preget påsken

 Se også:

Igjen har de såkalte uoffisielle katolikkene i den kinesiske provinsen Hebei tilbrakt en påske preget av forfølgelser. Motkrefter fra blant annet kommunistene har satt seg som mål å ødelegge det katolske samfunnet i den sentrale delen av provinsen. Kilder fra AsiaNews kan bekrefte at forholdet er hardnet til. Det skal være rundt 1,5 millioner katolikker i området.

En høy prosentandel av katolikkene som hører til bispedømmet Baoding fikk ikke feiret påskehøytiden. Mangel på prester førte til at mange måtte holde seg hjemme. I smug ble Evangeliet lest uten å kommunisere med andre i frykt for represalier fra politiet. En del troende trosset frykten og reiste 30 mil unna til et annet bispedømme der de kunne feire påskehøytiden i all hemmelighet.

Den 72 år gamle biskop msgr. Giacomo Su Zhimin av Baoding ble arrestert i 1996. Den samme skjebnen møtte den 54 år gamle hjelpebiskopen msgr. Francesco An Shuxin året etter. Flere biskoper er blitt holdt i husarrest den siste tiden - ingen vet hvor de har blitt av. Man frykter for at noen kan være døde. I tillegg sitter flere prester i fengsel, hvor av én har sittet i 20 år. Flere andre blir overvåket kontinuerlig. Ytterligere seks prester ble arrestert i slutten av 2005 og mishandlet.

Kilder forteller at msgr. Giulio Jia Zhiguo er en av mange som har vært arrestert en rekke ganger. Ved flere anledninger har disse blitt utsatt for hjernevasking. Årsaken er at den patriotiske forening ønsket å danne en nasjonal kirke uavhengig av Den Hellige Stol. Dermed blir de såkalte uoffisielle katolikkene ikke godkjent av myndighetene.

AsiaNews (20. april 2006)