Biskoper advarer mot søndagsåpne forretninger i England og Wales

Bispekonferansen for England og Wales advarer den britiske regjeringen mot å liberalisere åpningstidende i forretninger på søndager. Biskopene mener det vil være «en grov feil» å endre lovgivningen på dette området.

I 1994 tillot Sunday Trading Act forretninger med mindre areal enn 280 meter å holde åpent alle dager, mens større forretninger kan få holde åpent i inntil seks timer om søndagene. Men etter press fra større selgere innen detaljhandelen har regjeringen etterkommet en henstilling om en omlegging slik at større forretninger kan få holde åpent jul og påske mot at arbeidstakere gis rett til å nekte å jobbe om søndagen.

I en skriftlig uttalelse publisert 13. april, advarer biskopene Handels- og industridepartementet mot å endre lovgivningen på dette området. I uttalelsen heter det at de fleste ikke ønsker noen deregulering av åpningstidslovgivningen. Det heter også i uttalelsen at «den spesielle atmosfære» til støtte for vern om søndagen skaper balanse mellom helse og arbeid og gir anledning for familier til adspredelse og fellesskap.

Catholic News Service (21. april 2006)

av Webmaster publisert 21.04.2006, sist endret 21.04.2006 - 16:28