Kampanje mot å fremme rett til abort som "menneskerettighet"

En av USAs store "pro-life"-grupper fører an i en kampanje som oppfordrer Amnesty International til å ikke fremme abort som "menneskerettighet":

Human Life International (HLI), som er en av de fremste "pro-life"-organisasjonene i verden, har gjentatt sin oppfordring til alle "pro-life"-talsmenn om å skrive til Amnesty International (AI) og anmode organisasjonen om ikke å foreslå at rett til abort skal anses som en "menneskerettighet".

Human Life International sier i en pressemelding:

"Det er et presserende behov for å skrive mange brev til Amnesty International, ikke bare fordi tiden for deres årsmøte nærmer seg (20. mai 2006), men også fordi den britiske "pro-life"-organisasjonen "United For Life" har sendt fire brev til gruppens hovedkvarter i London for å råde dem fra å erklære abort som "en internasjonal menneskerettighet". Hittil har ikke United For Life fått noe svar."

Funksjonærer i HLI tenker seg at dette muligens skyldes at mange personer og organisasjoner som enten er tilsluttet Amnesty International, eller som er støttespillere, ikke er klar over at organisasjonen på høyeste nivå har "forvrengt en autentisk oppfatning av begrepet menneskerettigheter". Av denne grunn ber HLI interesserte om å skrive til Amnesty International og be dem slutte med å agitere for abort som en internasjonal rettighet.

"Dersom Amnesty International holder fram med denne kampanjen, kan vi bare forestille oss hvor stor skade det vil medføre for "pro-life"-saken, på grunn av den prestisjen denne organisasjonen har i manges øyne", advarer HLI.

Bakgrunnen for denne saken er at Amnesty International i mars 2004 lanserte sin internasjonale kampanje "Stopp vold mot kvinner", som blant annet innebærer forsvar for "kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter" (SRR). På Amnesty Norges hjemmesider forklares bakgrunnen slik:

"Amnestys internasjonale rådsmøte (ICM) i Mexico vedtok i august 2005 å konsolidere innsatsen for å fremme seksuelle og reproduktive rettigheter gjennom utviklingen av rettighetsbasert policy. Organisasjonen vedtok å ha et særlig fokus på retten til informasjon om seksuell og reproduktiv helse, og på retten til seksuelle og reproduktive helsetjenester inkludert tilgang til prevensjon.

Det mest kontroversielle tema på ICM 2005 var imidlertid spørsmålet om abort. Amnesty klarte ikke å enes om en policy på dette området. ICM vedtok derfor å gjennomføre en konsultasjons-, opplærings- og bevisstgjøringsprosess i organisasjonen som skal klargjøre det menneskerettslige grunnlaget som SRR bygger på. Etter gjennomføringen av en slik internasjonal konsultasjonsprosess, kan Amnestys internasjonale styre (IEC) i løpet av 2006 ta stilling til hvorvidt Amnesty skal ha en posisjon når det gjelder dekriminalisering av abort, hjelp ved komplikasjoner i tilknytning til abort og tilgang til abort etter voldtekt, incest og fare for kvinnens liv. Andre spørsmål om abort skal opp til ny behandling på ICM i 2007."

Amnesty Norge vil ha diskusjon rundt spørsmålet "Er selvbestemt abort en menneskerett?" på sitt Landsøte på Lillehammer den 27.-29. oktober. Landsmøtet skal så beslutte Amnesty Norges posisjon i dette spørsmål.

CNA, 9. mai 2006 / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. mai 2006)

av Webmaster publisert 19.05.2006, sist endret 19.05.2006 - 12:36