TopptUng ledelse av Katarinahjemmet

Sr. Anne Bente Hadland OP

Dominikanerinnene av Notre Dame de Grâce (Chatillon) på Majorstuen gjenvalgte den 3. juli sr. Anne Bente Hadland OP som priorinne. Hun begynner på sin tredje periode som priorinne. Hun ble første gang valgt den 10. juni 2000 og gjenvalgt i 2003.

Sr. Anne Bente Hadland OP er fast medlem i Pastoralrådet og medlem i Rådet for veiledning av prestestudenter. Fra 1. januar 1996 til 11. august 2000 var hun daglig leder i Informasjonstjenesten.

Med seg har priorinnen to rådsmedlemmer - sr. Maria Hjulstad Junttila OP og sr. Katarina Pajchel OP. Sr. Maria er valgt som underpriorinne. Hun er i sluttfasen av arbeidet med sin mastergrad i teologi, studieretning katolsk teologi, ved Det teologiske Menighetsfakultet, og hun har akkurat avsluttet ett års studieopphold ved det pavelige universitet Gregoriana i Roma. Sr. Katarina er spesialist på eksperimentell partikkelfysikk og arbeider med en PhD ved Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Dominikanerinnene på Katarinahjemmet er en vital kongregasjon som vil bringe dominikanerinnenes tradisjon og arbeid videre og inn i fremtiden.

Katarinahjemmet ble grunnlagt i 1928, 7 år etter at det igjen ble et dominikansk nærvær i Norge, i det franske dominikanerpatre opprettet et kloster i Neuberggaten i Oslo. Som følge av kontakten mellom p. Béchaux og sr. Dominique-Marie, søstrenes generalpriorinne, kom fire dominikanerinner til Oslo for sammen med brødrene å arbeide for Kirken i Norge. I Frankrike hadde søstrene sitt hovedvirke blant sosialt vanskeligstilte unge kvinner. I Norge åpnet de også et hjem for unge kvinner, Sankta Katarinahjemmet, men her med det formål å skape et katolsk miljø og gi rom for et møte med Kirken.

Denne tradisjon lever i beste velgående. Priorinne Sr Anne Bente har administrert et omfattende restaurerings og renoveringsarbeid av Rosahjemmet, det gamle bindingsverkshuset fra 1840-årene som tilhører søstrene. Et krevende restaureringsarbeid går mot slutten og huset vil snart stå ferdig med møterom og bolig for søstrene. Rosahjemmet har sitt navn etter den hellige Rosa av Lima. Hun levde i Peru på slutten av 1500-tallet og levde samtidig med den hellige Martin av Porres. Hennes forbilde var Katarina av Sienna.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. juli 2006)

av Webmaster publisert 04.07.2006, sist endret 04.07.2006 - 12:01