Biskop beklager forsinket rapport til myndigheter om prests seksuelle misbruk

Biskop Daniel Walsh av Santa Rosa lovet aldri igjen å utsette varsling til myndighetene om presters misgjerninger.

Han kom med uttalelsen i en skriftlig beklagelse utstedt til menighetsmedlemmene denne helgen. I denne innrømmet han at han ventet fire dager med å varsle myndighetene etter at en lokal prest innrømmet at han hadde hatt seksuelle forhold til unge gutter, rapporterte "the Register".

Etter loven kreves det at en biskop varsler myndighetene så snart han blir klar over slike forbrytelser. I stedet for å gå direkte til politiet, tok biskopen kontakt med bispedømmets advokat og ba ham anmelde forholdet. I mellomtiden flyktet presten, Fr. Xavier Ochoa, trolig til Mexico.

«Idet distriktsadvokaten gransker handlingene til alle involverte i denne fryktelige situasjonen, kan min innrømmelse av at jeg unnlot å øyeblikkelig rapportere tilfellet potensielt straffes som en mindre forbrytelse med en strafferamme på inntil seks måneder i fengsel og/eller en bot på 1,000$,» skrev biskop Walsh i et budskap til menighetsmedlemmene. «Om jeg blir funnet skyldig fordi jeg ikke handlet øyeblikkelig, vil jeg akseptere en hvilken som helst straff jeg blir pålagt.»

Biskop Walsh sa han forsøkte å balansere fjerningen av Fr. Ochoa fra tjenesten med de riktige juridiske skritt i samråd med bispedømmets advokat, i stedet for øyeblikkelig å ta det korrekte første skritt.

I sitt budskap ba biskopen om unnskyldning «for skaden det har påført kirkens og presteskapets rykte, i tillegg til spørsmålene det har reist angående vår troverdighet og kirkens nulltoleransepolitikk hva seksuelle misbruk angår.»

«Jeg kan forsikre dere om at dette er en feil jeg ikke vil gjenta,» skrev han. «Jeg vil i fremtiden sørge for at alle som har rapportmandat i vår kirke adlyder loven eller blir fjernet fra tjenesten.»

CNA (15. august 2006)

av Webmaster publisert 15.08.2006, sist endret 15.08.2006 - 15:22