Pål Bratbak ny formann i PSP

Pål Bratbak er ny leder av PSP

Pro Scandiæ Populis (PSP), foreningen for nordiske preste- og ordenskandidater, avholdt sitt årlige møte fra onsdag 16. til søndag 20. august på Marielund utenfor Stockholm. På møtet deltok 2 ordenssøstre, 15 prestestudenter og 2 prester, samt biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm og Frau Dorothea Olbrich, leder for Ansgar-Werk i Osnabrück.

Tema for møtet var de orientalske kirker og riter innen den katolske Kirke, og Dom Matthias Grahm OSB, biskoppelig vikar for de orientalske katolikkene i Sverige, holdt foredrag. Medlemmene i PSP deltok også i den årlige Maria-valfarten på Marielund og hadde omvisning i Stockholm og St. Eriks domkirke.

Under foreningens årsmøte ble Pål Bratbak, prestestudent for Oslo katolske bispedømme, valgt til formann i PSP, frem til møtet i 2008. Han etterfølger diakon Fredrik Hansen, også prestestudent for Oslo katolske bispedømme, som har vært formann siden møtet i 2006.

PSP har per idag rundt 70 medlemmer, og har et eget nettsted.

Pro Scandiæ Populis, 20. august 2006

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. august 2006)

av Webmaster publisert 21.08.2006, sist endret 21.08.2006 - 11:22