Caritas-søndag den 24. september 2006

Verden må forandres!

Vår verden er grunnleggende urettferdig - mens noen lever i trygghet og overflod, opplever mange flere fattigdom, krig og katastrofer. Derfor må verden forandres. Caritas - verdens største nettverk for nødhjelp og utviklingsarbeid - er et av Kirkens redskap for forandring. Caritas' visjon er en kjærlighetens sivilisasjon som innebærer en verden

  • som gjenspeiler Guds rike, der rettferdighet, fred, sannhet, frihet og solidaritet råder
  • der den overordnede verdi er menneskets verdighet, fordi mennesket er skapt i Guds bilde
  • der ekskludering, diskriminering, vold, intoleranse og nedverdigende fattigdom ikke lenger finnes
  • der jordens goder deles av alle
  • der hele skaperverket tas vare på til beste for kommende generasjoner
  • der alle har mulighet til å realisere sitt menneskelige potensiale som aktive deltakere i et globalt fellesskap

I dag er det slik at en global rettferdighet forutsetter en global "omfordeling". I kampen mot fattigdom må vi følge to strategier. Vi må lindre den nøden som finnes gjennom nødhjelp og langsiktig bistand, og vi må arbeide for å forandre den urettferdige verdensorden som tilgodeser de få, og lar flertallet lide.

Caritas ønsker å bidra til denne "omfordelingen". Vi ønsker å bidra til å forandre verden. Dette gjør vi gjennom vårt partnerskap i det internasjonale nettverket av nasjonale Caritas-organisasjoner, Caritas Internationalis. Som solidariske søsken arbeider vi for det felles beste gjennom våre bistandsprosjekter i fattige land, og gjennom vårt talsmannsarbeid i både nord og sør.

Kirken står alltid på de fattiges side. Derfor finnes Caritas, som en organisasjon som "eies" av hver enkelt katolikk og som arbeider på oppdrag av hele Kirken. De norske biskopene har bestemt at dette skal gjøres synlig i alle menigheter en søndag i året, Caritas-søndag, som i år er den 24. september. Denne søndagen presenteres Caritas' arbeid i forbindelse med messene, og alle kollekter går til inntekt for Caritas - et felles løft for en forandret og forbedret verden.

Melding fra Caritas Norge / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (31. august 2006)

av Webmaster publisert 31.08.2006, sist endret 31.08.2006 - 14:06