Fr. Arne Dominique Fjeld ny prior for dominikanerne i St. Dominikus

Arne Fjeld Réginald Blondeel

Dominikanerne i St. Dominikus kloster på Majorstuen i Oslo valgte den 11. september 2006 fr. Arne Dominique Fjeld til ny prior. Valget gjelder for tre år.

Fr. Fjeld etterfølger fr. Réginald Blondeel, som har vært prior i to perioder, siden september 2000.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. september 2006)

av Webmaster publisert 12.09.2006, sist endret 12.09.2006 - 13:44