P. Hermann Widmer død

P. Hermann Widmer døde i Sveits den 22. september 2006.

P. Widmer ble født 24. oktober 1910 og ble presteviet den 3. august 1941 i Bertigny. Han var særlig involvert i sjelesorgsarbeid i flere land. I 1981 ble han sjelesørger i menigheten i Bramboden, Sveits. Fra 1982 til 1999 var han sogneprest i menigheten i Wiggen, også Sveits. De siste årene har han bodd på aldershjem i Schüpfheim.

P. Widmer var inkardinert i Oslo katolske bispedømme.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (10. oktober 2006)

av Webmaster publisert 10.10.2006, sist endret 10.10.2006 - 15:13