Fransiskushjelpen feirer 50-årsjubileum

Klikk på bildet for stor utgave
Fra Fransiskushjelpens første dager, da den ble administrert fra bordet i menighetslokalet i St. Hallvard og det ble strukket en telefonledning fra sogneprestens kontor. Fra venstre: Brita Paus, pater Castricum, Gerta Klepper og Karen Sundt. Foto fra "St. Hallvard i 100 år".

I år er det 50 år siden opprettelsen av den diakonale organisasjonen Fransiskushjelpen. Den ble startet som frivillig tjeneste i 1956 av Brita Paus og er knyttet til Fransiskanerordenen. Organisasjonens visjon er nestekjærlighet over tid - i Frans av Assisis ånd.

Da Fransiskushjelpen startet i 1956, var alle medarbeidere engasjert på frivillig basis. Etter mange års utvikling består Fransiskushjelpen i dag av både ansatte og frivillige. Tjenestene er åpne for alle uansett livssyn og er gratis for den enkelte. Stiftelsen drives av offentlig støtte, private gaver og frivillig innsats. Daglig leder er Britta Hjertaas.

Tjenestene

I dag består Fransiskushjelpen av fire "avdelinger":

Pleietjenesten gir omsorg og pleie til kreftpasienter, alvorlig syke og døende som ønsker å være i sitt eget hjem. Tjenesten arbeider etter hospicefilosofien: omsorg for alvorlig syke og døende, helhetlig tilbud til den enkelte pasient på pasientens og de pårørendes premisser. Pleietjenesten arbeider i nært samarbeid med de hjemmebaserte tjenestene i bydelen og utgjør et ambulerende team i Oslo bestående av helespersonell med spesialkompetanse.

Sorgtjenesten hjelper og støtter mennesker i sorg - mennesker som nettopp har opplevd sorg, eller har båret sorg i lengre tid, kan få hjelp til å mestre sin nye livssituasjon. Sorgtjenesten i Fransiskushjelpen er unik på grunn av sin størrelse. Flere enn 90 gruppeledere gjør det mulig å danne samtalegrupper etter alder, type tap og andre viktige faktorer. Gruppedeltagerne treffer i høy grad andre mennesker som kan dele erfaringer og hjelpe hverandre videre.

Besøkstjenesten hjelper de ensomme og de som har langvarige pleieoppgaver. Den styrkes og gjøres unik via et utstrakt og nært samarbeid med pleietjenesten.

Besøkstjenesten og sorgtjenesten drives i hovedsak av frivillige medarbeidere. En lønnet leder koordinerer disse tjenestene.

Gatetjenesten, kalt Fratello, driver oppsøkende gatearbeid. Fransiskushjelpen ønsker å være tilstede for rusbrukere, kvinner i prostitusjon, uteliggere og mennesker med store psykiske lidelser. Tjenesten driver også "Sykepleie på hjul", et oppsøkende helsetilbud fra bobil til de samme menneskene på gata mht. sårstell, fotpleie, veiledning mht. sprøytebruk osv.

Historien

I neste utgave av kirkebladet Broen kommer en artikkel om Fransiskushjelpens historie, skrevet av Maria Giæver - som også i disse dager skriver bok om temaet. Her følger en liten smakebit fra Broen-artikkelen:

I begynnelsen av 1950-årene møttes en gruppe kvinner til tidligmesse i St. Hallvard kirke. Tidligmesse var tidlig messe i de dager. Gruppen spurte om det var mulig at messen kunne bli feiret noe senere, i alle fall én gang i uken. Slik ble det, hver onsdag ble messen feiret kl. 10.00.

I nabohuset bodde Elisabethsøstrene. Etter messen serverte de kaffe for de fremmøtte. Man snakket om mangt og meget i disse kaffestundene. Noe vokste frem i disse samtalene, problemet var å finne en form, noe å knytte dette "noe" til - det kunne ikke bare sveve i luften. Det oppsto et vennskap mellom fransiskanerne og denne kvinnegruppen. Av dem som merket seg ut, var pater Castricum og Brita Paus, som innledet et livslangt samarbeid. I oktober 1956 gikk det ut et brev til samtlige katolikker i Oslo: Det skulle startes en organisasjon som skulle hete Fransiskushjelpen. Den skulle ha som formål å hjelpe dem som trengte det og prøve å aktivisere de troende i nestekjærlighet. Fransiskushjelpen var avhengig av frivillige for å kunne sette i gang, og ba folk om å melde seg.

Mer om Fransiskushjelpens historie kan du altså lese i Broen nr. 5-2006, som kommer i begynnelsen av november.

Jubileumsfeiring

Fransiskushjelpen feirer jubileet en hel uke til ende i uke 46. Blant annet skal jubileet feires med mottagelse i Oslo Rådhus for spesielt inviterte gjester.

Åpent for alle interesserte er fagdager onsdag den 15. og torsdag den 16. november.

Dessuten er alle, i anledning jubileumsukens avslutning, invitert til festmesse i St. Hallvard kirke ved generalvikar Arne Kirsebom SS.CC., søndag den 19. november kl. 15.30.

Etter messen inviteres det til kirkekaffe.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / www.fransiskushjelpen.no (17. oktober 2006)

av Webmaster publisert 17.10.2006, sist endret 17.10.2006 - 14:14