Den Hellige Stol bekymret over mangel på religionsfrihet

Msgr. Migliore

Den Hellige Stol "er bekymret over situasjoner der religionsfrihet brukes som påskudd for å krenke andre menneskerettigheter" og for de mange steder rundt i verden der "tros- og religionsfrihet ikke eksisterer for enkeltmennesker og menigheter, spesielt blant religiøse minoriteter. Derfor er det viktigere enn noensinne at vi over hele verden kjemper for religonsfrihet."

Slik ordla Msgr. Celestino Migliore seg da han tidligere denne uken talte til FNs generalforsamling. Msgr. Migliore er apostolisk nuntius og permanent observatør for Den Hellige Stol til De forente nasjoner. I sin tale vektla han også viktigheten av interreligiøs dialog på alle plan, og fordømte den utstrakte bruk av religionsfrihet som et påskudd til å trampe på menneskerettighetene.

Prelaten konsentrerte seg om tre temaer som han mente fortjente spesiell oppmerksomhet: Sameksistensen mellom forskjellige religioner og religiøse grupperinger, utbredelse av religion, inkludert det følsomme spørsmålet om omvendelse og konvertering, og forholdet mellom ytringsfrihet og religion. "Interreligiøs dialog på alle nivåer er av største viktighet ikke bare for å løse diskusjoner, men også for å pleie fredfull sameksistens som tillater alle religioner å leve side om side i gjensidig respekt," sa nuntien.

Han ga også uttrykk for Vatikanets bekymring over at høy grad av religiøs intoleranse i noen land fører til alarmerende grad av polarisering og diskriminering. "Religiøs toleranse er ofte karakterisert ved at man aksepterer eller tillater religiøs tro og praktisering som er annerledes enn ens egen, men nå er tiden kommet for å gå dypere enn dette, og istedet bruke prinsippene for virkelig religiøs frihet," sa Msgr. Migliore. "Religiøs frihet er retten til å tro, dyrke, forkynne og vitne om sin tro. Den garanterer enhver muligheten til fritt å erklære sin tro. Videre inkluderer den retten til å skifte religion og uhindret søke fellesskap med andre for å uttrykke sin religiøse overbevisning. Det kan ikke bli full religøs toleranse i verden før det også finnes en universell og effektiv anerkjennelse av religionsfriheten."

Den apostoliske nuntius mente vi nå er kommet til et vendepunkt i historien der det kreves mer av oss, deriblant en forpliktelse til interreligiøs dialog. Han understreket at Vatikanet samtidig i stadig sterkere grad er overbevist om den ufravikelige viktigheten av gjensidighet, som etter sin natur må til for å sikre fri religionsutøvelse i alle samfunn.

Msgr. Migliore avsluttet med å minne om at "i vår mangfoldige og stadig foranderlige verden, er religion mer enn et indre anliggende av tanker og samvittighet. Religion har potensial til å binde oss sammen som likeverdige og verdifulle medlemmer av vår felles menneskehet. Vi kan ikke overse den rolle religion spiller når det gjelder å gi de sultne mat, kle de nakne, helbrede de syke og se til dem som er i fengsel. Heller ikke kan vi undervurdere religionens makt, spesielt i en konflikt eller splittelse, til å vende våre tanker og vårt sinn mot fred, og å få fiender til å snakke med hverandre. Religion er en livskraft for det gode, for harmoni og fred mellom alle folk, spesielt i vanskelige tider," sa den apostoliske nuntius i sin tale til FNs hovedforsamling.

AsiaNews (31. oktober 2006)

av Webmaster publisert 31.10.2006, sist endret 31.10.2006 - 18:54