Tromsø stifts offisielle rekviemmesse for biskop Goebel blir den 16. november

Biskop Gerhard Goebel RIP (1. desember 1933-4. november 2006)

Tromsø stifts offisielle rekviemmesse for biskop Gerhard Goebel M.S.F., som døde i Tyskland den 4. november, blir i Vår Frue kirke i Tromsø torsdag den 16. november kl. 19.00.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. november 2006)