Lunden kloster inviterer til 800-årsjubileum for grunnleggelsen av det første dominikanske nonnekloster

 


Dominikanerordenen feirer 800-årsjubileet for grunnleggelsen av det første nonneklosteret.

Det var i 1206 at Den hellige Dominikus mottok de første kvinnene for å knytte dem til sin hellige forkynnelse. Jubileumsfeiringen foregår i alle dominikanske nonneklostre i hele verden.

Jubelåret åpnes lørdag den 2. desember 2006 kl. 17.00 i Lunden kloster i Oslo, med å ringe inn jubelåret og feire den hellige Messe, etterfulgt av Vesper.

Alle er hjertelig velkommen til å delta i jubileumsfeiringen, som varer inntil 8. januar 2008.

Programmet i klosteret er mangfoldig, og alt er lagt ut på klosterets egne hjemmesider, der det er opprettet egne jubileumssider.

Bl.a. inviteres det til en foredragsserie én gang i måneden i 2007. Foredragene holdes av medlemmer i den dominikanske familie. Åpen dag i klosteret arrangeres 9. juni 2007.

De troende er også invitert til å delta som pilegrimer i jubileumsfeiringen, siden Den Hellig Stol har innvilget et privilegium for klosterets kapell under hele jubileumsåret.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

I takkemlighet og glede

Søstrene i Lunden kloster

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. november 2006)

av Webmaster publisert 22.11.2006, sist endret 29.03.2014 - 13:53