Patriarkatet med offisiell hjemmeside for pavebesøket

Den økumeniske patriarken Bartholomeo I av Konstantinopel ønsker paven velkommen med en egen hjemmeside for besøket

Det ortodokse økumeniske patriarkatet av Konstantinopel har lansert en hjemmeside for å ønske paven velkommen til Tyrkia, og for å følge besøket steg for steg.

Internettsiden skal uttrykke den "broderlige kjærlighet" patriark Bartholomeo I ønsker å motta biskopen av Roma med.

Hjemmesiden, www.patriarchate.org, inneholder også informasjon om det ekumeniske patriarkats historie, så vel som om patriarkens nåværende virke.

Zenit, 23. november 2006 (23. november 2006)