Erkebiskop Christodoulos og paven undertegnet deklarasjon ved historisk møte

Gresk-ortodoks leder gir uttrykk for håp ved besøk i Vatikanet.

Det første besøket av en ortodoks erkebiskop av Aten og hele Hellas til en pave i Vatikanet markerte et viktig skritt i retning av å overvinne splittelsen mellom ortodokse og katolikker.

Det historiske møtet mellom erkebiskop Christodoulos og Benedikt XVI ble avsluttet med at de to religiøse lederne undertegnet en felles erklæring om å styrke samarbeidet mellom ortodokse og katolikker, spesielt på områdene forsvar for livet og gjenopprettelsen av Europas kristne røtter.

Etter et privat møte mellom de to overhyrdene, kom hele erkebiskopens følge til pavens private bibliotek for å lytte til begges taler.

Benedikt XVI talte først og bekreftet at "i dag har våre forbindelser blitt gjenopptatt, langsomt, men med dybde og autentisitet".

- Dette gir oss muligheten til å oppdage en helt ny og meningsfylt dimensjon av åndelige uttrykk og en gjensidig forpliktelse. Vi takker Gud, sa paven.

Mot fremtiden

Etter å ha minnet om de viktige skritt som er blitt tatt i forholdet mellom katolikker og gresk ortodokse som resultat av pave Johannes Paul IIs besøk i Hellas i mai 2001, oppfordret Benedikt XVI sin gjest til å vende "våre blikk mot fremtiden", og ta fatt på arbeidet på det enorme feltet der det gjensidige og pastorale samarbeid vil kunne vokse.

- Katolikker og ortodokse er kalt til å yte sitt kulturelle og fremfor alt sitt åndelige bidrag, sa Den Hellige Far.

- De har plikt til å forsvare kontinentets kristne røtter, som har formet det i århundrenes løp, og slik tillate den kristne tradisjon å fortsette å manifestere seg og virke med all sin styrke for å verne om menneskets verdighet, respekt for minoriteter, og være varsom med å unngå en kulturell uniformitet som løper risikoen for å miste sivilisasjonens utrolige rikdom.

Benedikt XVI fortsatte med å uttale at det er nødvendig å arbeide for å trygge menneskerettighetene, som innbefatter prinsippet om individuell frihet, spesielt religionsfrihet. Disse rettighetene må fremmes og forsvares i EU og i hvert medlemsland.

I sin tale tok erkebiskop Christodoulos opp tilnærmet de samme temaene som paven hadde snakket om.

"Vi kommer", sa den ortodokse lederen, "for å besøke den fremragende teologen og universitetsprofessoren, den utrettelige forskeren i gresk antikk tanke og av de greske østlige fedre, men også visjonæren som brenner for kristen enhet og samarbeidet mellom religionene for å trygge freden i hele verden".

Erkebiskopen sa at hans besøk betydde en mulighet og anledning til å ta en ny etappe på kirkenes felles vei for å ta fatt på problemene i dagens verden.

Enhetsreise

Erkebiskop Christodoulos talte om sin forpliktelse til å overvinne de dogmatiske hindringene for reisen mot enhet i troen, inntil ortodokse og katolikker oppnår full enhet og kan "få del i Herrens kostelige Legeme og Blod fra det samme Livets Beger".

I denne forbindelse hadde erkebiskopen av Aten tillit til arbeidet i den blandede internasjonale kommisjonen som har dialogen mellom Den ortodokse og Den katolske kirke som sin oppgave. Kommisjonen møttes sist september i Beograd, og dette markerte slutten på en årrekke med stagnasjon i arbeidet.

Forut for audiensen med paven besøkte erkebiskop Christodoulos Peterskirken og ba ved graven til Johannes Paul II og andre paver.

Om ettermiddagen deltok han i en høytidelig seremoni i basilikaen St. Paulus Utenfor Murene, der han som gave fra Kirken i Roma fikk overrakt to lenker fra kjettingen som St. Paulus ifølge tradisjonen var bundet med i fengselet.

Det var Johannes Paul II som i sin tid forberedte denne gaven til Christodoulos, men grunnet den nå avdøde pavens skrantende helse, kunne besøket ikke gjennomføres i hans pontifikat.

Zenit (20. desember 2006)

av Webmaster publisert 20.12.2006, sist endret 20.12.2006 - 17:01