Paven helligkårer fem i mai/juni

Antonius Galvão de França Simon av Lipnicza Georg Preca

Vatikanet 23. februar 2007 (KAP/VIS) - I et ordinært konsistorium i Vatikanet i dag ga de forsamlede kardinalene grønt lys for fem helligkåringer i mai og juni. På sin reise til Brasil vil pave Benedikt XVI den 11. mai i São Paulo helligkåre Frei Antonio de Sant'Anna eller den salige Antonius Galvão de França OFMAlc (1739-1822).

Den 3. juni blir fire salige helligkåret i Vatikanet. Det er den polske fransiskaneren Simon av Lipnicza OFMObs (1440-82), som døde mens han pleide pestsyke, den maltesiske ordensgrunnleggeren Georg Preca SDC (1880-1962), den nederlandske pasjonistpateren Karl Andreas Houben eller Charles de Saint-André CP (1821-93) og den franske ordensgrunnleggeren Maria Eugenia Milleret de Brou eller Marie-Eugenie de Jesus RA (1817-98).

Antonius Galvão de França er den første hellige som er født i Brasil. Han ble født i 1739 i Guaratingueta i den nåværende forbudsstaten São Paulo. Byen ligger bare noen kilometer fra Aparecida, hvor Benedikt XVI den 13. mai skal åpne plenumsforsamlingen i det latinamerikanske bisperådet CELAM. Paven besøker den 12. mai i Guaratingueta et fransiskansk rehabiliteringssenter for unge stoffavhengige og kriminelle, «Fazenda da Esperanca». Der vil han også vigsle en kirke.

I 1760 trådte Antonio Galvão de França inn hos fransiskanerne i São Paulo og virket til sin død som sjelesørger i byen. I 1774 grunnla han det fortsatt bestående Mosteiro da Luz. Pave Johannes Paul II (1978-2005) saligkåret den populære ordensmannen i 1998.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo), o:pe (23. februar 2007)

av Webmaster publisert 23.02.2007, sist endret 23.02.2007 - 22:30