P. Ronald Hölscher OFM forlater Norge

P. Ronald Hölscher OFM forlater Norge

P. Ronald Hölscher OFM har i samråd med sin provinsial besluttet å flytte tilbake til Nederland, etter nesten 50 års tjeneste i Norge. P. Hölcher forlater Norge den 1. august og vil bosette seg i fransiskanernes pleiehjem i Weert.

P. Hölscher er født i Amsterdam den 14. januar 1928. Han ble presteviet i Weert den 11. mars 1956 og kom til Norge 4. august 1958. Her har han blant annet vært prest i St. Hallvard menighet i Oslo i hele 30 år - fra 1968 til 1998. Også de siste år har han hatt oppgaver i menigheten. Den 11. mars 2006 kunne han feire sitt 50-årsjubileum som prest.

St. Hallvard menighet vil ta avskjed med p. Hölscher i høymessen den 29. juli, med etterfølgende kirkekaffe.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. juni 2007)

av Webmaster publisert 25.06.2007, sist endret 25.06.2007 - 12:01