Motu Proprio om den tridentinske messen offentliggjøres den 7. juli

Vatikanet (kath.net/DieWelt/closedcafeteria.blogspot/Inside the Vatican/KI) - Den lenge ventede Motu proprio som vil tillate den tridentinske messen for hele Den katolske kirke, vil bli offentliggjort den 7. juli, melder den tyske avisen Die Welt. Teksten er gitt til rundt tretti biskoper fra hele verden i Sala Bologna i Det apostoliske palass av Vatikanets statssekretær, kardinal Tarcisio Bertone. Biskopene hadde blitt invitert til Roma i den anledning.

På slutten av møtet, hvor pavens motu proprio ble presentert sammen med et forklarende brev av pave Benedikt XVI, møtte pave Benedikt selv biskopene. Dokumentet er rundt tre sider langt, mens det medfølgende brevet er på rundt fire sider. Fra Tyskland var kardinal Karl Lehmann invitert.

Denne prosedyren gjør det klart at paven var svært interessert i å informere biskopene personlig på en kollegial måte om innholdet i stedet for at de skulle få det fra mediene. Publikasjonen av begge dokumentene vil skje den 7. juli.

Dokumentet understreker enheten i den romerske ritus, som vil bestå av en ordinær og en ekstraordinær form, som er ment å inspirere hverandre. Den ordinære eller regulære formen vil fortsette å være ritusen fra 1969 (pave Paul Vis Nova Missa), mens den ekstraordinære formen vil være den salige pave Johannes XXIIIs missale av 1962.

Motu proprio er en betegnelse på et pavelig dokument hvor formuleringen motu proprio (latin: av seg selv/av egen vilje) brukes; dette signaliserer at det er paven selv som har forberedt dokumentet, og ikke andre i den pavelige administrasjon.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (o: pe) (27. juni 2007)

av Webmaster publisert 27.06.2007, sist endret 27.06.2007 - 22:02